Landskapsarbeid

Selv om vi er spesialister på trær, tar vi også på oss større hageprosjekter og vedlikeholdsarbeid. Velger du oss til fornying av hagen, har du et firma å forholde deg til fra oppstart av prosjekt, til fullført hage. Vi tar også på oss vedlikehold av hage og parkanlegg.

Bortkjøring og innkjøring av masse

Vi har både tippbil, liten lastebil og stor lastebil med kran. Vi rydder på den måten effektivt etter trefellingsjobber, men kan også ta på oss rene inn – og utkjøringoppdrag. Trenger du jord, bark eller stein til hagen? Eller skal kjøre bort hageavfall? Ta kontakt med oss.

Sikring

Gamle trær kan sikres, slik at de får hjelp til å holde seg oppe. Det er svært viktig at dette gjøres på fagmessig vis, slik at trærne ikke kommer til skade og sikringen holder. Vi har ekspertisen som trengs.

Gratis ved

Ønsker du ved? Vi har ofte stokk igjen etter utført trefelling, og gir bort gratis ved mot henting.

Rydding av store områder

Vi kan utføre effektiv tomterydding, og fjerner stubber.

Beskjæring av trær

Store trær til besvær kan beskjæres, reduseres og formes, slik at de ikke kommer i veien for utsikt og sollys.

Stubbe- og rotfjerning

Vi har stubbefjerner som effektivt fjerner stubber og røtter.

Trepleie

I mange tilfeller kan trær få nytt liv gjennom god pleie. Døde greiner kan fjernes, og det slippes mer lys inn i krona. Vi kan hjelpe deg med å vurdere hva som er best for ditt tre.

Trefelling

Trefelling utføres med sikkerhet i fokus. Vi klatrer opp, og feller treet trygt ned bit for bit.